Home » , , , , , » ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ ΟΓΑ Α21 2015-2016 & πολυτεκνικών-προνοιακών-ΟΑΕΔ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ ΟΓΑ Α21 2015-2016 & πολυτεκνικών-προνοιακών-ΟΑΕΔ

Written By ΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΟΥ on Τρίτη, 19 Απριλίου 2016 | 4:00:00 μ.μ.


ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ ΟΓΑ Α21 2016Άνοιξε το TAXIS και μαζί  το έντυπο Α21 των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ για το 2016 και ως τις 22 Απριλίου θα δοθεί το μισό ποσό της πρώτης δόσης ως προκαταβολή χωρίς την ανάγκη υποβολής του Α21 αλλά μόνο για τους 700.000 παλαιούς δικαιούχους, χωρίς να κάνουν Α21 θα πάρουν την προκαταβολή για τα επιδόματα του ΟΓΑ ενώ θα κληθούν να κάνουν το νέο έντυπο μαζί με τις δηλώσεις.

Ο ΟΓΑ στην ανακοίνωση του πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι: 

Οι δικαιούχοι του έτους 2015, που θα εισπράξουν με την μορφή προκαταβολής το 50% της δόσης του Α’ τριμήνου έτους 2016, υποχρεούνται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν την αίτηση Α21 μέχρι την 15-1-2017, προκειμένου να συμψηφιστεί το ποσό που τους χορηγήθηκε προκαταβολικά με το ποσό που δικαιούνται. 
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 για το έτος 2016, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία ή υποβληθεί και το σχετικό αίτημα απορριφθεί, η χορηγηθείσα προκαταβολή θα πρέπει να επιστραφεί στον ΟΓΑ (Τράπεζα Πειραιώς αρ. Λογαριασμού GR 78 0171 0170 0060 1703 0022 477) διαφορετικά θα θεωρηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα επιδιωχθεί η είσπραξη της μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ. 
Χρήσιμες πληροφορίες για τους δικαιούχους παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ 
( www . oga . gr ), όπου υπάρχει η ένδειξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ, στην ενότητα «Υπηρεσίες προς το Κοινό», στο πεδίο «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων».

Και η 1η δόση των ειδικών οικογενειακών επιδομάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αναμένεται να καταβληθεί στους δικαιούχους έως 22 Απριλίου.


ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ ΟΓΑ Α21 2015-2016
Στην εφαρμογή του ΟΓΑ  μπορείτε να ελέγξετε εάν έχει εγκριθεί η δόση για το επίδομα τέκνων. 

Συμπληρώνετε: ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αρ. αίτησης: Έτος και αμέσως θα δείτε αν συμπεριλαμβάνεστε στην επόμενη καταβολή χρημάτων που θα πραγματοποιηθεί με την κατάθεση ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οικογενειών.

     Με το ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α'/12-11-2012) θεσπίζεται Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων, το οποίο θα χορηγείται σε όλες τις οικογένειες από το πρώτο παιδί, με εισοδηματικά κριτήρια.

Με το ν.4141/2013 αρ.40 θεσπίζεται Ειδικό Επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21 (ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Α21 ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω του περιβάλλοντος TaxisNet μετά την οριστική υποβολή της φορολογικής δήλωσης)
ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Πολυτεκνικό επίδομα ΟΓΑΤο Πρόγραμμα απευθύνεται σε αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, ασφαλιστικά ενήμερες (ή ενταγμένες σε ρύθμιση καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης) ή αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχους του ΟΓΑ, που έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει να είναι δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.Στις 1.500 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες που έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα καταβληθεί χρηματικό ποσό 1.000 €.
Η Διοίκηση του ΟΓΑ επισημαίνει ότι σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ξεπεράσουν τις 1.500, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση. Προτεραιότητα στην κλήρωση έχουν οι πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες, οι οποίες δεν κληρώθηκαν στο πρόγραμμα του προηγούμενου έτους.Για πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους, τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε χρήσιμη και αναγκαία πληροφορία σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ 
www.oga.gr(Προγράμματα Αγροτικής Εστίας) ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 213-1519233,213-1519310 του Κλάδου Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.


Προνοιακό επίδομα

Από την 1η Οκτωβρίου 2015  οι νέες αιτήσεις για καταβολή προνιακού επιδόματος υποβάλλονται αποκλειστικά στο δήμο μόνιμης διαμονής
Μόνο στο δήμο μόνιμης διαμονής τους πλέον θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αίτηση για τη χορήγηση ή τη συνέχιση των προνοιακών επιδομάτων
Σύμφωνα με τη νέα διάταξη  (Ν. 4331/2015 άρθρο 1 παράγραφος 2από την 1η Οκτωβρίου 2015  οι πολίτες υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο δήμο μόνιμης διαμονής τους και μόνο

Ενεργοποιήθηκε σήμερα ημέρα Παρασκευή η εφαρμογή που θα μπορούν οι δικαιούχοι για τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ να ενημερωθούν ,στην ιστοσελίδα του Οργανισμού oga.gr ,για ποιο λόγω δεν τα έχουν πάρει καθώς και να ελέγξουν τις αιτήσεις τους Α21
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ ΟΓΑ  Α21 

Βάσει της νομοθεσίας στους δικαιούχους που ήδη λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χορηγείται προκαταβολή, του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, ακόμη και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση Α21.
Το ποσό της προκαταβολής θα είναι ίσο με αυτό που θα ελάμβανε ο δικαιούχος για το πρώτο τρίμηνο με βάση την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 που υπέβαλε για το προηγούμενο έτος(2015).

Ακόμη, η καταβολή του πρώτου τριμήνου θεωρείται ως προκαταβολή και θα συμψηφίζεται με το ποσό που θα προκύπτει μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 τρέχοντος έτους και την αίτηση Α21 από το την αίτηση-δήλωση.
Σε περίπτωση κατά την οποία η αίτηση Α21 δεν έχει υποβληθεί μέσα στη νόμιμη προθεσμία, τα ποσά που προκαταβλήθηκαν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, εκτός αν ο υπόχρεος, εν τω μεταξύ, τα επιστρέψει οικειοθελώς στον ΟΓΑ, με βάση την προβλεπόμενη από τον φορέα διαδικασία.
Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 κάθε έτους ορίζεται η 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους-2016 ή τυχόν νέα οριζόμενη με απόφαση του υπουργού Εργασίας. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 εντός της προθεσμίας, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το έτος αυτό. 
Τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτά που έχουν δηλωθεί στις εκκαθαρισμένες αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος  Ε1.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΟΓΑ Α21

1. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από τον υπόχρεο της οικογένειας. (Η προυπόθεση αυτή θα είναι απαραίτητη εφόσον ανακοινωθεί η έναρξη των φορολογικών δηλώσεων για το 2015)

2. Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21 Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.( Επίσης η προυπόθεση αυτή θα είναι απαραίτητη εφόσον ανακοινωθεί η έναρξη των φορολογικών δηλώσεων για το 2015)

3. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.

4. Τα εξαρτώμενα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα. Ως εξαρτώμενα τέκνα οικογένειας, για τα οποία καταβάλλονται τα επιδόματα, νοούνται:
α) Τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. 

Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.
β) Τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους.
γ) Τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και ο/η πρώην σύζυγος -άλλος γονέας δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α). δ) Ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).

Εισοδηματικό κριτήριο:
α) Για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία. Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.
Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής:
(α) ΄Εως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα,
(β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και (γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.

Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Παραδείγματα: Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.

Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666 Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604 Εισοδηματική κατηγορία : Β Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,3 ευρώ το μήνα.

Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.

Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166 Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143
Εισοδηματική κατηγορία : Α Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.
 β) Το ειδικό επίδομα καταβάλλεται εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις οικογένειες με τρία τέκνα, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.


ΠΡΟΣΟΧΗ  Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 για το έτος 2016 λήγει την 15η Ιανουαρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους 2014, μέσα από την ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (www.oga.gr).


Δείτε  εδώ για ποιό λόγο δεν πείρατε το επίδομα ΟΓΑ Α21

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την εγκύκλιο.
κατεβαστε εδώ το έντυπο Α21 για τα οικογενειακά επιδόματα

***************
Μετά τις 15 Ιανουαρίου 2015 θα ξεκινήσουν οι δήμοι όλη της χώρας να καταβάλουν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2014, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα Δευτέρα στο ραδιόφωνο του Σκάϊ ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλης Κεγκέρογλου.
κάντε κλικ...>>>> Πότε πληρώνονται οι συντάξεις-ΕΚΑΣ-Δώρο Χριστουγέννων ΟΑΕΔ- Οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ 2014
κάντε κλικ...>>>> Δείτε ποιοι φοιτητές δικαιούνται 1.000 € φοιτητικό στεγαστικό επίδομα .

κάντε κλικ...>>>>  Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα -Εφαρμογή σε 13          δήμους, τα κριτήρια

κάντε κλικ...>>>>  Ποιοι θα πάρουν επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 2014-2015


κάντε κλικ ....>>>  Πόσο είναι τα τέλη Κυκλοφορίας 2015-  Πως να εκτυπώσετε στο taxisnet τέλη Κυκλοφορίας και ΕΝΦΙΑ 2014 ΕΔΩ

κάντε κλικ ....>>> Πληρωμή κοινωνικό μέρισμα- 

                            Πως θα δεις εάν θα πάρεις το κοινωνικό μέρισμα μέσω Taxis.


κάντε κλικ...>>>> Επίδομα μητρότητας σε ελεύθερες επαγγελματίες ασφαλισμένες στο ΕΤΑΑ

 ******************************************


Αλλάζει ο τρόπος καταβολής του πολυτεκνικού επιδόματος
H Γενική Γραμματέας κ.Μπέκου σε συνέντευξη της σχετικά με την ημερομηνία πληρωμής για τα προνοιακά επιδόματα του μηνός Ιουλίου Αυγούστου 2014 που καταβάλλονται από τους κατά τόπους Δήμους της χώρας στους δικαιούχους , είπε ότι θα καταβληθεί περίπου στις 15 Σεπτέμβρη ημέρα Δευτέρα .
Στο εξής, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες θα καταβάλλονται στους δικαιούχους κάθε έτους ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και εντός 20 ημερολογιακών ημερών. 


                                                     ******************************************

 Εκδόθηκε η απόφαση απο το υπουργείο Εργασίας για το οικογενειακό επίδομα του ΟΑΕΔ 2014 .

 Οι αιτήσεις χορήγησης ξεκινούν στις 14/7 για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω και λήγουν στις 31/12 . Οι αιτήσεις γίνονται κλιμακωτά ανάλογα των αιρθμό των παιδιών της οικογενείας


1)   την 14-07-2014 για δικαιούχους με τρία παιδιά και άνω 
2)   τη 01-09-2014 για τους δικαιούχους με δύο παιδιά 
3)   την 01-10-2014 για τους δικαιούχους με ένα παιδί

περισσότερα   ΕΔΩ ή  ΕΔΩ 

Share this article :

70 σχόλια:

 1. καλημερα σας.εχω κανει τροποποιητικη στο Ο.Γ.Α για το Α21 εχουν επεξεργαστει τη λαθασμενη αιτηση 26-10-13 ενω η πιο προσφατη αιτηση που εχει λαβει ειναι στις 28-12-13.θα λαβω στις πληροφοριες αιτ.οικο.επιδοματων απαντηση η οχι?ποτε θα μπουν τα χρηματα μας?ο Ο.Γ.Α δεν γνωριζει.ποιος ξερει να μας απαντηση????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπερα ...Εγω εχω 2 παιδια ανηλικα και δεν εχω παρει οικογενιακο επιδομα ουτε το το 2013 ουτε το 2014.....κοροιδευουν;   Διαγραφή
 2. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΑΣ..!!!!!!!!..ΕΧΟΥΜΕ 2014 ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΠΗΡΑΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Α21 ΤΟΥ 2013!!!!! ΜΙΑ ΑΠΑΓΟΗΤΕΥΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ!!!!!!!! ΚΕΡΚΥΡΑ 24-4-2014

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. κυρια μουειμαι και γω χηρα 30 ετων με 4 παιδακια και ακομα περιμενω του 2013 για μια διορθωση ελλαδαρα και πας καισ ου λενε θα τα παρεις καποια στιγμη καποια

   Διαγραφή
  2. κυρια μουειμαι και γω χηρα 30 ετων με 4 παιδακια και ακομα περιμενω του 2013 για μια διορθωση ελλαδαρα και πας καισ ου λενε θα τα παρεις καποια στιγμη καποια

   Διαγραφή
 3. Μπάχαλο.....ολο το 13 μου χρωστάνε ακομα τίποτα.ολο κάτι τους λύπη.ελλαδα αθάνατη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ειστε απατεωνες ενω ο νομος το γραφει ξεκαθαρα οτι το δικαιουνται και οι ομογενεις εσεις τους απορηπτετε αναπωτιεμε αν αυτα τα λευτα τα τρωτε εσεις οι υπαλληλοι του ογα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μαθε να γραφεις ελληνικα και μετα ζητα τα χρηματα του ελληνικου κρατους ,ολοι ομογενεις και παλινοστουντες γινανε !και η ελληνες φορολογουμενοι και ανεργοι πεινανε..

   Διαγραφή
 5. pire kanenas prokataboli gia to 2014 giati ego akoma den pira kai aporo dld einai dunaton se alous xrostane apo to 2013 kai akoma perimenoune

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. σκατα στα μουτρα τους!τα λεφτα μας πανε για φειγ βολαν!καθαρματα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. eftameli okogenia exo pende pedakia imaste anergos k idio edo k pola xronia mas pirane tis doulies apta xeria mas h la8rometanastes esxos anagastiga nagiriso piso sta xorafia gianaziso naparo 15e ite 20e ipa naziso ergatis vevea mazepsa metin ekogeniamou 2000evro gia oli tin sezon mazeva vavakia k capiza evgaza sparagia vevea k opiodipete doulia ekana gia nazisoune ta pedakiamou sto telos kserete pou katatisa piga ta 2000 evro stin trapeza k mou ta pire h trapeza piga nakano analipsi gia napliroso ipa to reyma stin deh tolagisto kserete posa lefta ixa apta 2000 evro stin trapeza mou afisane mono 8 evro k ta ipolipa ta pire h trapeza kirie kratos tora tiporo nagano kirie krate pou iste kratos napao na kremasto pos taziso ti tafeme exo 5 pedia perimeno gia naparo to ekogeniako politekno gia nazisoume tokseroume k afta ta xrimata den tata paroume giati tatapari pio prosta h trapeza nazisoume h nape8anoume kirie krateeeeeeeeeeeee

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ποσο χρονων πρεπει να ειναι τα παιδια για να δικαιουμαι επιδομα τριτεκνων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Τι λέτε ρε παιδιά! θα σταματήση η κυρια ταδε ,και ο κυριος ταδε, τα ρουχα- LOYIS BOUITON- TA- LAKOST- BERBERY ρολογια ROLEX διαμαντενια και χρυσα δακτυλιδια
  ταξιδια σε εξωτικα μερη. Στην χαβαί ,ταιτι , νησια του Πάσχα, μαλδιβες, κλπ επισης τα πανακριβα σκάφη αναψυχης ,πανάκριβα αυτοκινητα, λιμουζίνες δεξιωσεις και παρτι. !!!!!
  Για να παρεις εσυ, και εγω ,(ΤΑ ΛΙΓΑ ΨΩΡΟΕΥΡΩ )το επιδομα τεκνων?.ΕΙΣΤΑΙ ΣΟΒΑΡΟΙ!! ΜΗΝ ΑΝΥΣΗΧΗΤΕ΄΄ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ΄. 2Χ2 ΘΑ ΠΑΡΟΥΝΕ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΔΗΛΩΝΩ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΕΓΩ ΠΑΙΔΙΑ ΠΗΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Εγώ μάλλον είμαι από τους τυχερούς έχω πάρει όλα του 2013 και την προκαταβολή του 2014.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. πες μας τι εκανες και τα πηρες ελεος!!!!!!τα λεφτα μας ρε παιδια!!!!!απο κερκυρα.

   Διαγραφή
 13. telika i defteri dosi pote 8aparoume

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. pedia kai egw pira tin prokatavoli tou 2014 kai to 2013 tyxeros malon?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. αδολλαποσ με αδια διαμονισ δεκαγιτιασ 16 ετι νομιμα ,για τι δεν δικεθτε επιδομα τεκνο οπο ογα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. δεν εχω κανει τροποποιητικη αλλα ακομα περιμενω εξοφληση του 2013 -1 διμηνο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. τον αριθμο πρωτοκολλου για την αιτηση Α21 που τον βρισκουμε;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπερα θα πατε στον ογα

   Διαγραφή
  2. Καλησπερα,οποιος θελει τον αριθμο πρωτοκολλου θα πρεπει να παει στον ογα

   Διαγραφή
  3. ο αριθμος προτοκολου υπαρχει πανω στο εντυπο Α21 με εξι αριθμους.θα στη δωσει ο λογιστης σου.

   Διαγραφή
 18. MIN JEXASETE NA TOUS PSIFISETE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Προσωπο δεν εχει κανενας ....ούτε όνομα...ούτε Ελληνικά ξέρεται.. τα δικαιώματα σας όμως τα γνωρίζετε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Den boro na apodixo 2hronies oti imoun ellada to dikeoume i ohi?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. FILE AN ISOYN MPORIS NA TO APODIXIS APO TIN FOROLOGIKI DILOSI,EKANES?AN OXI GIATI,MONO APO TIN EFORIA MPORIS NA BRIS AKRI

   Διαγραφή
 21. Για δευτερη δοση αντι για 159,99 ευρω μπηκαν στον λογαριασμο μου 3 λεπτα,αλλο και τουτο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Για δευτερη δοση αντι για 159,99 ευρω μπηκαν στον λογαριασμο μου 3 λεπτα,αλλο και τουτο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. καλημερα υπαρχει καποιος τροπος να τσεκαρουμε online τι γινεται με το επιδομα α21?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΥΠΡΧΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΜΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ http://www.oga.gr/epidomata/epidomata_login.php

   Διαγραφή
 24. http://www.oga.gr/epidomata/epidomata_login.php μπες εδω και δες την αιτηση σου και τα λαθη αν υπαρχουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. οταν ζητουν δικαιολογητικα και καποια τα εχεις ηδη καταθεση ..τι πρεπει να κανεις????περιμενεις τον ανταποκριτη??? θα γινει η πληρωμη η θα την καθυστερισουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. eleos kai go eimai moni me triapaidia pira mia prokataboli ton aprilio kai ta upoloipa tipota akoma ti tha ginei pote tha mas ta dosoun pos tha zisoume eleos ntropi

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Marianna ti ta gini pia me afta ta epibomata eho na paro apoton aprilio apoci ce pera tipota ntropi oreo cratos ehome

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. και εγω απο τον Απριλη εχω να τα παρω. Ρωτησα στον ΟΓΑ θα περιμενουμε μεχρι
   το Δεκεμβρη, και αυτοι ολοι θελουν τυς ψηφους μας, ΞΕΦΤΗΛΕΣ ΨΕΦΤΕΣ

   Διαγραφή
 28. ΕΓΩ ΠΉΡΑ ΤΟΝ ΙΟΎΛΙΟ 2014 ΗμΟΥΝ ΤΥΧΕΡΉ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Εγο εχο διο πεδακια πλιροθικα μονο για το ενα.λετε να πλιροθο κ για το αλο; 2 ετον.κ δεν πιρα ουτε ενα euro

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΙΜΑΙ ΧΗΡΑ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΑΝΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ Α21 5-9-14 ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. καλησπέρα εκανα τροποποιητικη αιτηση α21 πριν ένα μιση μηνα περιπου ,ποτε θα πληρωθω


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. καλημερα!!!!Εγω ειμαι απο τις τυχερες που μου εβαλαν τα λεφτα και τον απριλιο και τον ιουλιο και σημερα.Δεν σας φταιει το κρατος αν εσεις κανετε λαθος τη δηλωση αν δεν ξερετε να την κανετε δωστε σε καποιον αλλον να σας την κανει που γνωριζει απο αυτα.Α............και μην μου πειτε ''αυτη τα πηρε τα λεφτα γιαυτο μιλαει''δεν ειναι ετσι γιατι μια ζωη φταινε ολοι οι αλλοι εκτος απο εμας τους ιδιους. Ε ρε ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΑΝΑΤΗ δεν θα βαλουμε ποτε μυαλο καλα μας κανουν και μας πηδανε,ααααααααααα θα σας παρακαλουσα τα σχολια σας να τα γραφατε στα ελληνικα γιατι και τα greeklish ειναι χαλια.χαιρετισματα σε ολους τους αγανακτισμενουςκαι ΥΠΟΜΟΝΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΜΕΝΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΙΣΩΣ ΓΙΑΤΙ ΕΚΑΝΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΙΔΑΚΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΑΦΟΥ ΕΙΧΑ ΚΑΝΕΙ Α21 ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑ ΞΑΝΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ.

   Διαγραφή
  2. ΕΜΕΝΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΙΣΩΣ ΓΙΑΤΙ ΕΚΑΝΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΙΔΑΚΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΑΦΟΥ ΕΙΧΑ ΚΑΝΕΙ Α21 ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑ ΞΑΝΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ.

   Διαγραφή
  3. φιλε, οι περισσοτεροι δεν εχουν κανει κανενα λαθος, στις αιτησεις, απλα μας δουλευουν,ηπαν ψεματα, οτι ολοι θα πληρωθουν στις 18.9.θελουν τουσ ψηφουσ και τιποτα αλλο οι ΨΕΥΤΕΣ, ΞΕΦΤΗΛΕΣ

   Διαγραφή
  4. φιλε, οι περισσοτεροι δεν εχουν κανει κανενα λαθος, στις αιτησεις, απλα μας δουλευουν,ηπαν ψεματα, οτι ολοι θα πληρωθουν στις 18.9.θελουν τουσ ψηφους και τιποτα αλλο οι ΨΕΥΤΕΣ, ΞΕΦΤΗΛΕΣ

   Διαγραφή
  5. φιλε, οι περισσοτεροι δεν εχουν κανει κανενα λαθος, στις αιτησεις, απλα μας δουλευουν,ηπαν ψεματα, οτι ολοι θα πληρωθουν στις 18.9.θελουν τουσ ψηφους και τιποτα αλλο οι ΨΕΥΤΕΣ, ΞΕΦΤΗΛΕΣ

   Διαγραφή
  6. θελω να πω στον ανωνυμο που λεει να δωσουμε το α21 να το συμπληρωσει καποιοσ που ξερει το εξης:περσυ μου συμπληρωσε ο λογιστης μου το α21 και τα πηρα τα χρηματα και για τα δυο παιδια ηλικιας 16 και 11.Φετοσ λοιπον μου ξανασυμπληρωνει ο λογιστης το α21.Ενω εχω παρει μια πρωτη δοση του απριλιου και για τα δυο παιδια στην επομενη δοση μου καταβαλλανε το ποσο των 3 λεπτων....εχω παρει αντιγραφο της αιτησης και μπαινω στη σελιδα του ΟΓΑ και μου δειχνει οτι στην αιτηση που εχω κανει το ενα παιδι ειναι εξαρτωμενο και το αλλο οχι......κανω συμπληρωματικη,σωστη(οπωσ και η πρωτη)και το ιδιο λαθος και παλι.Πηγα στον ανταποκριτη της περιοχης μου η οποια δεν ηξερε να με ενημερωσει.Κατεθεσα καποια χαρτια που μου ζηταγανε και καλα....και ειμαι στην αναμονη για Δεκεμβριο!!!!!!!!!!Απλα κερδιζουν χρονο για να καλυψουν τα ποσα με τετοια λαθη.Και ενω εχουμε μπει υποτυθετε σε ενα ηλεκτρονικο συστημα σε ταλαιπωρουν......το κακο τους το καιρο ομως τα ζωα!!!!!!!!!!!!!!!!!Αυτα για τον ανωνυμο που μας παραπεμπει σε γνωστες του αντικειμενου και συμφωνω με τον ανωνυμο που λεει οτι μας δουλευουν...ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ..ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!!

   Διαγραφή
 33. Εγώ πληρώθηκα κανονικά πέρυσι, για το 2013, και φέτος πήρα τις δύο δόσεις, Απριλίου και Ιουλίου. Είχα υποβάλλει τη νέα δήλωση Α21 στην εκπνοή της προθεσμίας, στις 30/6 και η δόση του Ιουλίου, μπήκε κανονικά. Αυτή τη φορά δεν μπήκαν τα χρήματα της τρίτης δόσης, (του Σεπτεμβρίου), άγνωστο γιατί..Η δήλωσή μου, γράφει,ότι έγινε δεκτή και, όπως προείπα, πληρώθηκα στις 18 Ιουλίου. 'Ολοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αβέρωφ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. eimai mana 6 peidaion to A21 phra t aprhlio epeta dn jana plhrofha katafesa ta xartia m t hniuonio ephta thpota to kratos me jexase .katafesa thn forolokh m ta deka xronia pou zhthsan ephta tipota.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. ΕΙΜΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ.ΕΚΑΝΑ ΕΝΑ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟ Α21 ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΜΟΥ.ΕΚΑΝΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΝ 18-7-2014 ΚΑΙ 25-7-2014 ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΟΓΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ.ΕΧΩ ΣΤΕΙΛΕΙ ΔΥΟ ΕΜΑΙΛ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΥ.ΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΗΠΩΣΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΙ ΕΓΩ ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΦΙΛΕ.ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΙ ΑΛΛΟ......

   Διαγραφή
 36. 9a perimenoyme gia poly akoma..... paromoia periptwsh me th dikh moy.... apanthsh apo kanenan den pernoyme se stelnoyn apo ton ena ston allo... thlefwna den shkwnoyn mono otan einai na paroyn e3uphrethsh sto lepto!!!ELLADARA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΑΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ.ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΤΑ ΠΗΡΑΜΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΑΡΓΗΣΑΝΕ ΠΟΛΥ. ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΚΑΝΑΜΕ ΤΟ Α21 ΚΑΙ ΠΗΓΑΜΕ , ΣΤΗΘΗΚΑΜΕ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΒΑΛΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ. ΜΠΑΙΝΩ ΣΥΧΝΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΒΛΕΠΩ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ . ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΩ? ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. μπαινω στη σελιδα με τις πληροφοριες αιτησεων κ μ βγαζει πως δε βρεθηκε αιτηση με το Α.Μ.Κ.Α μου το Α.Φ.Μ και τον αρ αιτησης μου κ οτι εχουν επεξεργαστει μεχρι τις 24.06.14 ενω η δικη μου αιτηση εχει σταλει ηλεκτρονικα 16.09.14 ξερει καποιος τι πρεπει να κανω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ίδιο συμβαίνει και μενα αν ξέρει κάποιος ας μας πει

   Διαγραφή
 39. kalispera sas exo kani to a21 24-06-2014 pote da ta paro

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Καλημέρα χριστός ανέστη και χρόνια πολλά!!!
  Μα καλά,,, ήρθε το Πάσχα και σε καιρό κρίσης κανείς δεν σκέφτηκε τις οικογένειες που περίμεναν πως και πως να πάρουν αυτά τα χρήματα να προσφέρουν κι αυτοί στα παιδιά τους λίγη χαρά αυτές τις άγιες μέρες. Παρά πριν λίγες μέρες έλεγαν ότι στις 8/4/2015 θα δοθούν τα επιδόματα σε όσους δεν πήραν το 2014 και μαζί θα δοθεί και η προκαταβολή του 2015 και μετά 2 μέρες αυτή η ανάρτηση εξαφανίστηκε και τη θέση της πήραν οι αναρτήσεις που έλεγαν ότι θα δοθούν μόνο οι προκαταβολές του 2015 και μόνο σε αυτούς που έχουν είδη πληρωθεί το επίδομα του 2014, δηλαδή έλεος........
  Εμένα η αίτηση μου γράφει:

  Η πιο πρόσφατη αίτηση που έχει λάβει ο ΟΓΑ: 957088/11-01-2015

  Η αίτηση που έχει επεξεργαστεί ο ΟΓΑ 957088/11-01-2015

  Αποτέλεσμα επεξεργασίας της αίτησης με αρ. πρωτ.: 957088

  Η αίτηση είναι δεκτή.
  Και αυτά τα γραφή τώρα από πριν τις 8/4
  Και ενώ όσες φορές μου ζητήθηκε να στείλω τις βεβαιώσεις τις εστειλα , μα καλά τόσες φορές που τα έστειλα τι τα κάνανε? τα χάνανε? από τις 5/6/2014 τους στέλνω ξανά και ξανά και το αποτέλεσμα να μην πάρουμε ούτε αυτά του 2014. Ας έδηναν τουλάχιστον σε αυτούς που έχουν ελεγχθεί οι αιτήσεις τους. Δηλαδή έλεος πια.............

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. SAS PARAKALO OPOIOS MPORI AS MAS BOIHISI EIMASTE POLYTEKNOI OIKOGENIA ME PROBLIMATA YGEIAS XRIAZOMASTE TROFIMA GALATA SAMPOYAN FROYTA K LAXANIKA APO HESSALONIKI TIL 6987875033EYXARISTO

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Καλή σας μέρα. ¨Εχω ένα μικρό πρόβλημα σχετικά με το οικογενειακό επίδομα. Φέτος ο γιος μου δήλωσε προσωρινή διακοπή σπουδών για οικονομικούς λόγους. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής: 1. η αίτηση αφορά το έτος 2014 ή το 2015;; 2. αν αφορά το 2015 μπορεί να συμπεριληφθεί και ο γιος μου;; να σημειώσω εδώ ότι έκλεισε τα 24 στις 16.02.2015.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. KALHSPERA FELW NA ROTHSW AN MPHKE H TETARTH DOSH..TOY HKOGENEIAKO EPIDOMA TEKNWN... GIATH EGW DEN TO PHRA RE PAIDIA TI NA PW DEN KSERW

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δείτε εδώ για ποιό λόγο δεν το πήρατε http://www.oga.gr/epidomata/epidomata_login.php

   Διαγραφή
 44. TON AYGOYSTO THA FERO STON KOSMO TO 3 MOU PAIDI DIKAIOYME EPIDOMA 3TEKNIAS KAI ME POIA KRITIRIA

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ

twitter facebook google plus YOUTUBE rss feed email

E-MAIL mymosxato@gmail.com

Το "MY MOSXATO" είμαστε όλoι εμείς. Στείλτε μας το άρθρο σας, την είδησή σας, το δελτίο τύπου, την καταγγελία σας, την φωτογραφία σας, το video σας στο "e-mail" μας και θα δημοσιευθεί άμεσα. Με την βοήθειά σας γινόμαστε καλύτεροι! "ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ e-mail"

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Θερμιδομετρητής:

 


Αυτή ή εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα
Support : Δημιουργία και Συντήρηση Ιστοσελίδας |COSMOS NEWS Copyright © 2011-2016. Το Μοσχάτο Μου-ΝΕΑ ΠΟΛΗ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ - All Rights Reserved
Related Posts Plugin Blogger...